Læring og Mestring i trygge omgivelser

Inn på tunet er en god dag.

Inn på tunet er læring og mestring.

Inn på tunet er fellesskap og trivsel.

Inn på tunet er utvikling av mennesker, uansett behov.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gård. 

Våre aktiviteter er knyttet opp til gården, livet og arbeidet her.

MandagsMestring

Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede 

UnikUtvikling 

Dagtilbud til skoleungdom 

TrivselTreff 

Dagtilbud til hjemmeboende demente 

“SFO på gård”

Fritidstilbud til barn  

AllsidigArbeid 

Tilrettelagt arbeid 

Gårdsbesøk 

På forespørsel

Overnatting på gården 

På forespørsel

 

Jensgården Inn På Tunet er KSL registrert og godkjent Inn På Tunet gård.

Inn på tunet er tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.  Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser.

MandagsMestring

AllsidigArbeid

UnikUtvikling

TrivselsTreff

“SFOpåGård”

Tilbudet er tilrettelagt til målgruppe og deltager.

Inn på tunet kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten.

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av tilbudene.

Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse er aktiviteter vi kan ha. Vi har også aktiviteter som snekring, husflid og baking.

Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud som går gjennom hele året.

Ved avlastnings-, helge- og ferietilbud kan det legges opp til overnatting på gården. 

Selbyggen 15.mars 2019, «Vi tre» Selbu

«Noe av det de gleder seg mest til er besøkene på Inn på tunet i Jensgården i Græsli,

der er de veldig flinke med mennesker og dyr  

Eget oppholdsrom

Grillhytte, keramikkloft, snekkerverksted, drivhus

Kufjøs og sauefjøs

Kaniner, marsvin, griser, ender, høns, påfugler

Hest, ponni, alpakka

Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner.  De fleste tilbud er knyttet til hjemkommunen, men det kan også være på tvers av kommunegrenser og tilbud som krever lengre reisevei. 

Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale.

Jensgården startet med Inn På Tunet i 2006. 

I dag har vi tilbud fire dager i uken.

Videoer om Inn på tunet

Inn på tunet er en god dag for alle

Kontakt oss om Inn på tunet

Ring oss på tlf 90 95 70 98,

eller send Epost til:

jensgarden@jensgarden.no

 

Se også våre matprodukter

Lam fra Gammelnorsk sau og Frilandsgris.

Barnas Bygdetun

Er åpen om sommeren.

Les mer her