• Laster kalender...
    - Tilgjengelig
    19
    - Godkjent
    19
    - Avventer tilbakemelding

Inn på tunet

IPT_Logo_CMYK

Inn på tunet – et tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.  Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser.  Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten.

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget.  Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre.  Det kan være aktiviteter som snekring, husflid og baking.

Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud som går gjennom hele året.  Ved avlastnings-, helge- og ferietilbud kan det legges opp til overnatting på gården. 

Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner.  De fleste tilbud er knyttet til hjemkommunen, men det kan også være på tvers av kommunegrenser og tilbud som krever lengre reisevei.  Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale.

Jensgården startet med Inn På Tunet i 2006. Brukergruppene har variert opp gjennom årene. Fra oppstart med skoleungdommer til dagens drift med brukergrupper innen demens, psykiatri og psykisk utviklingshemmede. I dag har vi tilbud fire dager i uken.

Jensgården Inn På Tunet er KSL registrert og godkjent Inn På Tunet gård