• Laster kalender...
    - Tilgjengelig
    19
    - Godkjent
    19
    - Avventer tilbakemelding

Jensgården i Græsli

Jensgården – Gressli Vestre, ligger i Tydal (Sør-Trøndelag). Her bor vi med nærhet til storslått natur, gode fiskevann, elver og fjellområder.

IMG_7967-Rx3 - 30x40 (2)

Gården har vært i familien flere generasjoner og i 2013 tok vi, Marthe og Ola Morten, over gårdsdrifta.

Vi bor i våningshuset på gårdstunet og har fire fine unger. Ola Morten jobber med gårdsdrift på heltid. Ingunn og Lars er kårfolket på gården. De hjelper til med det meste.

Vi har et tosifra antall vinterfôra sau, samt geiter, griser, hest, esel, lama og diverse «smådyr».

Fra juni til september er sau og lam på beite i fjellet Hyllingen.

Her nytter de godt av gode beiteressurser. Gode gras- og urtebeiter gir smakfullt kjøtt av første klasse. Beitedyr i fjellet holder kulturlandskapet i hevd.

Andre dyr tilbringer sommeren på Brekka – Barnas BydgetunSOMMERTEATER TYDAL 2016(3)

Her kan du lese litt mer om oss:Græsli_traktor_5

Bondelaget på besøk i 2014

Samvirke, Felleskjøpet i 2015